Regulamin

§ 1 STRONY TRANSAKCJI

 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie (zwanym dalej „sklep”) jest pełnoletnia osoba fizyczna ,  która ukończyła 18 lat bądź firma (zwana dalej „nabywca”).
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych na stronach jest właściciel – Firma Clean Way Anna Duszyńska, NIP: 891-14-36-315.


§ 2 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).


§ 3 OFERTA SKLEPU

 1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 2. Oferta sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 3. Produkty zawarte na stronach sklepu są fabrycznie nowe , posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające je do obrotu na terenie Polski.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. Zdjęcia poszczególnych produktów przedstawione w ofercie sklepu mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego owych produktów. Fotografie, proporcje i kolorystyka produktów są wynikiem elektronicznego przetwarzania obrazu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy, np. różna kolorystyka lub proporcje,  nie mogą być podstawą do reklamacji zamówionego towaru.


§ 4 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia może dokonać każda osoba pełnoletnia bądź firma. Składanie zamówień odbywa się poprzez:
  - złożenie zamówienia poprzez system sprzedaży sklepu („dodaj do koszyka”)
  - wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru i niezbędnych danych Nabywcy na adres biuro@cleanway.pl
 2. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia sklep wyśle do Nabywcy e-mail z wiadomością potwierdzającą otrzymanie zmówienia.
 3. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres wskazany w formularzu lub e-mailu od Nabywcy. Potwierdzenie zawierać będzie : nazwę towaru i inne dane  identyfikujące owy towar , cenę za towar, łączną cenę za zamówione towary wraz z kosztami deklarowanej formy transportu czy płatności.
 4. Zamówienia dokonane poprzez system sprzedaży sklepu („dodaj do koszyka”) są przyjmowane do realizacji po potwierdzeniu drogą mailową przez nabywcę. W przypadku braku takiego potwierdzenia , pracownik naszego sklepu skontaktuje się z zamawiającym w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia w celu potwierdzenia tegoż zamówienia.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem , że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.
 6. W przypadku , gdy towar objęty zamówieniem nie jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu , nabywca niezwłocznie,  nie później jednak , niż w terminie określonym dla realizacji zamówienia dotyczącego danego towaru , informowany jest o tym poprzez wysłanie do niego e-maila. Nabywca po otrzymaniu powyższego e-maila podejmuje decyzje o dalszym sposobie realizacji zamówienia (rezygnacja z części zamówienia , wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia, anulowanie całości zamówienia). W przypadku , gdy w terminie 5 dni roboczych od wysłania do nabywcy przez sklep wiadomości o stanie zamówienia nabywca nie podejmie żadnej decyzji co do dalszej realizacji zamówienia , zamówienie zostanie anulowane w części , która nie może być przez Sklep zrealizowana.
 7. W przypadku towarów objętych promocją lub wyprzedażą , zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień na te towary , aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 8. Do każdego realizowanego zamówienia wystawiany jest paragon. Paragon wystawiany jest w chwili , gdy towar objęty zamówieniem gotowy jest do wysyłki , dostawy lub w chwili odbioru towaru przez nabywcę.
 9. Nabywca może wycofać zamówienie w całości lub w części do momentu wysłania towaru.
 10. Podane przy produktach terminy ich dostępności są terminami szacunkowymi. Każdorazowo pracownik sklepu przekaże informację potwierdzającą lub zmieniającą czas realizacji zamówienia.
 11. Termin dostępności określa czas (wyrażony w dniach roboczych), jakiego potrzebujemy na sprowadzenie zamówionego produktu. Dostępność uzależniona jest od magazynu , w którym produkt się znajduje lub dostępności produktu u naszego dostawcy. Czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas potrzebny na realizację wybranej formy transportu. Jeżeli przewidywany czas realizacji jest większy od podanego na stronie , wysyłana zostanie odpowiednia informacja. Mogą Państwo wówczas podjąć decyzję o anulowaniu zamówienia lub akceptacji dłuższego terminu realizacji.
 12. W przypadku niektórych towarów mało popularnych zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie 20 % zadatku.


§ 5 DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

 1. Towary objęte zamówieniem , dostarczane są do klienta za pośrednictwem: firmy kurierskiej (przesyłka kurierska), możliwy jest również odbiór osobisty zamówionego towaru w siedzibie firmy na ul. Stalowa 6C 87-100 Toruń.
 2. Dostawa towaru odbywa się w sposób określony przez nabywcę w formularzu  pod podany tam adres , przy czym może być to wyłącznie adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana adresu dostawy jest możliwa tylko przy uprzedniej akceptacji przez pracownika sklepu.
 3. Nabywca ma obowiązek sprawdzenia w obecności przewoźnika dostarczonego towaru/towarów pod kątem uszkodzeń mechanicznych i zgodności dostawy z zamówieniem.

Cennik paczek:

 • do 30kg - 20 zł netto / 24,60 zł brutto
 • do 60kg - 40 zł netto / 49,20 zł brutto
 • do 90kg - 60 zł netto / 73,80 zł brutto
 • paleta do 400kg - 150 zł netto / 184,50 zł brutto


§ 6 PŁATNOŚCI

 1. Nabywca w Zamówieniu wskazuje formę płatności.
 2. Nabywca może wybrać następujące formy płatności: za pobraniem (przesyłka kurierska), przelew (przesyłka kurierska, odbiór osobisty).
 3. W przypadku płatności „przelew” wydanie towaru Nabywcy następuje po uprzednim zaksięgowaniu środków finansowych na koncie Sklepu.


§ 7 ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Konsument , który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić bez podania przyczyny , składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru/towarów , pod warunkiem , że towar jest nieuszkodzony, nie był używany, jest czysty oraz posiada  oryginalnie i nieuszkodzone opakowanie. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych  i przesyłek na koszt odbiorcy. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię rachunku. Jeżeli na rachunku znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia odeślemy Państwu rachunek korygujący. Gwarantujemy zwrot w wysokości ceny produktu na rachunku w terminie 10 dni od chwili jego otrzymania. Kwotę prześlemy przekazem pocztowym lub przelewem na Państwa konto. Koszt dostawy oraz zwrotu produktu nie jest  przez sklep zwracany.
 2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 3. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia towaru w obecności przewoźnika. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego na druku firmy transportowej oraz przesłanie protokołu na adres sklepu. Bez spisanego protokołu reklamacyjnego z przewoźnikiem , reklamacje związane z uszkodzeniem towaru podczas transportu nie będą rozpatrywane.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące wad ukrytych towarów rozpatrywane będą zgodnie z procedurami stosowanymi przez producentów lub ich dostawców. W przypadku uznania reklamacji za zasadną towar wadliwy zostanie naprawiony, wymieniony na inny - pełnowartościowy , a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyprzedania wszystkich towarów i braku ich w magazynie lub u dostawców sklepu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny, dostępny w sklepie. Miejscem do składania reklamacji jest  Firma Clean Way Anna Duszyńska ul. Stalowa 6C, 87-100 Toruń. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej.


§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca składając zamówienie , akceptuje powyższy regulamin sklepu.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy Clean Way Anna Duszyńska.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem , stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.
 4. Wszystkie wymienione towary na stronie www.cleanway.pl mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów. Na stronie wykorzystuje się je tylko dla potrzeb handlowych w celach identyfikacyjnych. Wszelkie informacje o produktach zgadzają się z ich danymi katalogowymi producentów. Z powodu bardzo dużej ilości produktów sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 wrzesień 2011.